MENU
 
link web น่าสนใจ

TOP. LASIK CENTER
คือศูนย์เลเซอร์แก้ไขปัญหาสายตาด้วยนวัฒกรรมด้านเลเซอร์ โดยทีมจักษุแพทย์และทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการแก้ไขปัญหาสายตา เพื่อให้ผู้สนใจทุกท่านมั่นใจในผลการรักษาที่ดี เพราะศูนย์เราคำนึงถึงผลการรักษาโดยการนำเทคโนโลยีทั้งการตรวจก่อนการรักษาทีมาตรฐานถูกต้องและเลเซอร์ที่เราเลือกใช้ เพื่อรักษาปัจจุบัน  MEL - 80 : 5th GENERATION โดย Carls Zeiss;Germany เพื่อให้ผลลัพธ์ระดับสูง อีกทั้งระบบงานและการบริการโดยทีมผู้เชียวชาญให้คำปรึกษาด้านเลสิคโดยเฉพาะ

ที่ตั้ง : อยู่ชั้น 2 ภายในอาคาร ศูนย์รักษาตา ท็อปเจริญจักษุ

 

ทีมงานเรายินดีให้คำแนะนำและข้อมูลดีๆ แด่ผู้สนใจ เพียงโทร 02-584-6664 ต่อ 111