MENU
 
link web น่าสนใจ

LASIK?

คือการแก้ไขปัญหาสายตาสั้น ยาว และเอียงแบบถาวร โดยการใ้ช้เลเซอร์เจียรนัยปรับความโค้งผิวหน้ากระจกตาตามค่าสายตาเพื่อลดการพึ่งพาแว่นสายตาน้อยที่สุด โดยเลสิคมีสองขั้นตอนได้แก่


ขั้นตอนแรกคือ การแยกผิวชั้นกระจกตา
ขั้นตอนสองใช้เลเซอร์เจียระไนเนื้อภายในกระจกตาภายในเพื่อปรับความโค้งผิวหน้ากระจกตาตามค่าสายตา

เนื่องจากเลสิค เป็นวิธีที่นิยมมากกว่าในการแก้ไขปัญหาสายตาโดยเลเซอร์ เนื่องจากการพักฟื้นที่สั้นทั้งการดูแลและ การมองเห็น คือวันรุ่งขึ้นการมองเห็นอยู่ในเกณฑ์ดี  แต่มีข้อจำกัดในกรณีรายที่กระจกตาบางหรือมีความโกร่งตัวมาก ดังนั้นมีทางเลือกอื่น เช่น  Epi-Lasik ใช้อุปกรณ์และวิธีคล้ายเลสิคแต่การพักฟื้นนานกว่า ส่วน  PRK คือการใช้แสงเลเซอร์ปรับความโค้งตรงบริเวณผิวหน้ากระจกตา ซึ่งการพักฟื้นรวมทั้งการมองเห็นช้ากว่าเลสิค แต่ทั้งสามวิธีผลการมองเห็นระยะยาวไม่แตกต่างกัน
จนปัจจุบัน "LASIK is the safe for eye operation" เลสิคเป็นหัตถการทางจักษุที่ปลอดภัยโดยต้องได้รับการประเมินว่าเหมาะสมต่อการรักษาเลสิค  และ FDA approved LAsik ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 จนปัจจบันมีประชากรที่ทำเลสิคทั่วโลกมากกว่า 13 ล้านคน เลสิคได้รับการยอมรับสำหรับนักบินขับไล่ของอเมริกาด้วย
สำหรับทางศูนย์เลสิคแก้ไขปัญหาสายตา ท็อปเจริญจักษุ เรานำนวตกรรมด้านเลเซอร์เพื่อความแม่นยำและปลอดภัย มาใช้แก้ไขปัญหาสายตารวมทั้งเครื่องตรวจวิเคราะห์สภาพตาก่อนทำเลสิค โดย 

Carl Zeiss Meditec has been a refractive surgery pioneer for more than 20 years”.สำหรับ Carl Zeiss Meditec เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดแก้ไขปัญหาสายตามากกว่า 20 ปี โดยการรวม    นวตกรรมทคโนโลยี เรื่องเลนส์ และเลเซอร์เย็นแก้ไขปัญหาสายตา โดย “MEL” ย่อมาจาก  “Meditec Excimer  Laser” โดยมีหลายรุ่น ตั้งแต่  MEL 50, MEL 60, MEL 70 เริ่มปี ค.ศ. 1997 โดยเริ่มใช้เทคโนโลยี flying spot  จนปัจจุบัน คือ รุ่น MEL 80 ซึ่งออกสู่ตลาดในปี ค.ศ. 2003 โดยมีความเร็วสูงสุดในตลาด  250 Hz รวมทั้งระบบจับการกลอกตาความเร็วสูง eyetracker และที่สำคัญลำแสงเลเซอร์รูปแบบ aspheric เพื่อลดภาวะแสงกระจายที่พบในเลสิครุ่นแรกๆ สุดท้ายคือ  Advanced PrecisePulse technology ทำให้พื้นผิวหลังการยิงเลเซอร์เรียบ  โดยเครื่องเลเซอร์ MEL80: FDA approved ล่าสุดปี  ค.ศ. 2006


สำหรับผู้สนใจการแก้ไขปัญหาสายตาโดยเลสิค ควรมี

  1. อายุเกิน 18 ปี หรือค่าสายตาคงที่ หรือเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 0.50 Diopter ต่อปี
  2. ไม่มีโรคทางตารุนแรงที่มีผลต่อการมองเห็น หรือเคยผ่าตัดภายในตา
  3. มีความเข้าใจถูกต้องในการรักษาโดยวิธีเลสิค

ถ้าท่านที่สนใจถูกต้องดังกล่าว สามารถโทรขอข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดจากผู้ให้คำปรึกษาด้านเลสิคโดยตรง 02-5846664 ต่อ 111